წელი
ფასი
B
წამყვანი თვლები
კარები
ფილტრი
Alternate Text
განცხადება 21
2004
წელი
მარჯვენა
საჭე
225
გარბენი
ბუნებრივი აირი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2004
წელი
მარცხენა
საჭე
230
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
Alternate Text თბილისი
2003
წელი
მარჯვენა
საჭე
223
გარბენი
ბუნებრივი აირი
საწვავი
Alternate Text თბილისი
2010
წელი
მარცხენა
საჭე
35406
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2003
წელი
მარჯვენა
საჭე
220
გარბენი
ბუნებრივი აირი
საწვავი
Alternate Text თბილისი
2015
წელი
მარცხენა
საჭე
105287
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2017
წელი
მარცხენა
საჭე
44800
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2008
წელი
მარცხენა
საჭე
125
გარბენი
ჰიბრიდი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
1998
წელი
მარცხენა
საჭე
25000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2007
წელი
მარჯვენა
საჭე
212000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
Alternate Text თბილისი
2012
წელი
მარცხენა
საჭე
402336
გარბენი
ჰიბრიდი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2003
წელი
მარჯვენა
საჭე
230
გარბენი
ბუნებრივი აირი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2003
წელი
მარჯვენა
საჭე
220
გარბენი
ბუნებრივი აირი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2003
წელი
მარჯვენა
საჭე
220
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2011
წელი
მარცხენა
საჭე
134567
გარბენი
ჰიბრიდი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2003
წელი
მარჯვენა
საჭე
190
გარბენი
ბუნებრივი აირი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2002
წელი
მარჯვენა
საჭე
180
გარბენი
ბუნებრივი აირი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2012
წელი
მარცხენა
საჭე
120000
გარბენი
ჰიბრიდი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2017
წელი
მარცხენა
საჭე
38000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$

Carti

Alternate Text თბილისი
2015
წელი
მარცხენა
საჭე
65000
გარბენი
ჰიბრიდი
საწვავი
B
$

Carti

Alternate Text თბილისი

Alternate Text