წელი
ფასი
B
წამყვანი თვლები
კარები
ფილტრი
Alternate Text
განცხადება 118
2016
წელი
მარცხენა
საჭე
113620
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2015
წელი
მარცხენა
საჭე
144841
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2014
წელი
მარცხენა
საჭე
112000
გარბენი
დიზელი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2010
წელი
მარცხენა
საჭე
84500
გარბენი
დიზელი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2019
წელი
მარცხენა
საჭე
56008
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2013
წელი
მარცხენა
საჭე
187
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2006
წელი
მარჯვენა
საჭე
141000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
Alternate Text თბილისი
2014
წელი
მარცხენა
საჭე
177028
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2009
წელი
მარჯვენა
საჭე
305000
გარბენი
ჰიბრიდი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
1993
წელი
მარცხენა
საჭე
2000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2016
წელი
მარცხენა
საჭე
42000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2012
წელი
მარცხენა
საჭე
175940
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
1996
წელი
მარჯვენა
საჭე
10000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2002
წელი
მარცხენა
საჭე
200000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2008
წელი
მარჯვენა
საჭე
150
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
Alternate Text თბილისი
2002
წელი
მარცხენა
საჭე
200000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2006
წელი
მარცხენა
საჭე
210000
გარბენი
დიზელი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2002
წელი
მარცხენა
საჭე
200000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2003
წელი
მარჯვენა
საჭე
90000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
B
$
Alternate Text თბილისი
2005
წელი
მარცხენა
საჭე
200000
გარბენი
ბენზინი
საწვავი
Alternate Text თბილისი

Alternate Text